REXITRO SANITARIO. C-15-001622
REXITRO SANITARIO. C-15-001622
Asociación de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra Centro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía REXITRO SANITARIO. C-15-001622
Asociación de Ex-Alcohólicos de FerrolterraCentro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y LudopatíaREXITRO SANITARIO. C-15-001622

¡Benvido a Asociación de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra!

. 

 

 

A Asociación de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra (AEF) é unha entidade sen fin de lucro fundada no 1972. Está recoñecida pola Consellería de Sanidade como Unidade Asistencial en drogodependencias destinada ao alcoholismo desde o ano 1992 e inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais desde o 2010.

A súa sede está sita na rúa Álvaro Cunqueiro, número 6, baixo do Concello de Ferrol; nela realízanse actividades propias da asociación e ademais, desenvólvense programas e servizos da Unidade de Tratamento de Condutas Adictivas (UTA) e da Unidade de Prevención de Condutas Adictivas (UPCA).

O proceso asistencial enmárcase nun conxunto de programas que teñen por finalidade facilitar o tratamento integral e a rehabilitación dos/as pacientes e as súas familias, mellorando a saúde e benestar, previndo riscos e reducindo os danos asociados ao trastorno adictivo.

Dentro do programa asistencial préstase atención especializada de carácter ambulatoria na área sanitaria de Ferrol a persoas con trastornos aditivos con sustancias (alcohol e tabaco) e sen sustancias aditivas (xogo patolóxico, compras compulsivas e novas tecnoloxías), atendendo a planificación de criterios, guías e procedementos establecidos polo SERGAS. Facilítase tamén apoio e asesoramento a familiares e persoas do entorno da persoa que presenta a problemática.

Estamos a ofrecer este completo tratamento a todos as usuarias que deciden iniciar a súa rehabilitación, cun total seguimento do Equipo Técnico (Médico Psiquiatra, Médico Xeral, Psicóloga e Traballadora Social) e cun custo de 0 euros, xa que está financiado polo Servizo Galego de Saúde.

Podemos dicir que estamos a ter uns resultados moi positivos pero isto non quere dicir que o camiño sexa fácil.

 

No ámbito da prevención desenvólvense diferentes programas dirixidos tanto a poboación en xeral como en colectivos específicos. A finalidade dos mesmos e reducir e/ou evitar o uso e/ou abuso das sustancias adictivas e trastornos adictivos, previr os riscos e danos asociados os trastornos adictivos e fomentar a adopción de estilos de vida saudables e ocupación do tempo libre de xeito que contribúa a diminuír o risco de presentar un trastorno adictivo. Algúns destes programas son os seguintes:

  • Programa de sensibilización na comunidade
  • Programa de mediador/a xuvenil de prevención de drogas e xogos de azar.
  • Programa de sensibilización en centros educativos (ESO, universidade).
  • Programa de intervención psicoeducativa en bebedores/as abusivos/as.

 

 

 

 

Contacto

Ex-Alcohólicos de Ferrolterra

Centro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía

Calle Alvaro Cunqueiro 6 Bajo
15403 Ferrol

 

Correo electrónico: exalcoholicosferrol@mundo-r.com


 Teléfono: 981 351 395                             981 355 994

HORARIO:

LUNS A VENRES 08,00 A 13,00

LUNS , MARTES, MÉRCORES 16,00 A 19,00

.